Pošljite SMS sporočilo

Pošljite SMS sporočilo z naslednjo vsebino: VEDEZEVANJE7 + DATUM ROJSTVA + VPRAŠANJE na številko 3600. Cena sporočila : 1,99€/sms, za odjavo pošljite STOP.

Primer SMS sporočila:
VEDEZEVANJE7 + 24.2.1983. + se bom pobotal z mojo drago?

na številko 3600 – Cena sporočila: 1,99€/sms, za odjavo pošljite STOP.

Vsak poslani SMS se obračuna po rednem ceniku operaterja. Cena za vsak prejeti SMS znaša 1,99€/sms. Info: http://i.it1.si